Loading...
TR EN

DUYGU DURUM VAKFI

"Kalp nabzı, beyin duygu durumu düzenler.!"

Duygudurum Vakfı-DUVAK, son 50 yılda %60 artışla her yıl dünyada 900 bin ila 1 milyon kişinin ölümüne yol açan ve genç popülasyonda özellikle sıklaşan intihar olgusunun ülkemizdeki seyrini, sıklığını, ilişkili olduğu faktörleri bilimsel olarak belirlemek ve önleyici tedbirler almak; depresyon gibi %20, bipolar bozukluk gibi %4.4, ve kaygı bozuklukları gibi %25 sıklıkta toplum sağlığını etkileyen ve sağaltımı mümkün olan psikiyatrik ve psikolojik durumları sistematik ve bilimsel bir şekilde ele alarak ruhsal açıdan daha sağlıklı bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında Prof.Dr.Ayşegül Yıldız önderliğinde kurulmuştur.

Daha fazla...

PSİKİYATRİ AKADEMİSİ 2019

Sevgili Meslektaşlarımız,

Psikiyatri Akademisi İnteraktif Eğitim Kongresi (İPEK) 10-13 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya'da AKRA Otelde gerçekleştirilecektir. Bu yılın ana başlığı “2018 yılında psikiyatrik hastalıkların tedavisinde A’ dan Z’ ye gelinen son noktalar ve akılcı tedavi uygulamaları” dır.

Tüm konular, konularında uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından ve sizlerin de interaktif katılımınızla işlenecektir. Ülkemizdeki toplantılarda yaygın şekilde uygulanan “slayt koyup, orada yazılanları seslendirme” yaklaşımı yerine, (istisnai durumlar dışında) konular, bu sene alt başlıklar halinde ve panelist hocalarımızından isteyenin o andaki düşüncelerini sözelleştirebilme ve tartışabilme imkanı bulacağı “açık oturumlar” şeklinde ele alınacaktır. Bu yaklaşımın akademinin “interaktif olma” özelliğini artıracağı düşüncesindeyiz. Yine bu kongrede Doçentlik aşamasında ki meslektaşlarımızın yararlanabileceği serbest bildiri sunumları yer alacaktır. Kongremiz bu yıldan itibaren YÖK tarafından tanımlanan Akademik Teşvik Esaslarına göre Uluslarası nitelik kazanmış olup, tüm poster ve sözel bildiri özetlerinin kongre özet kitapçığında basılmak üzere 13 Eylül 2019 tarihinden önce drumutisik@gmail.com adresine gönderilmesini rica ederiz. Bu sene de geçen yılda olduğu gibi üyeleri ve solistleri psikiyatristlerden oluşan müzik dinletisi izleme imkanına sahip olacağız. Papatya ve mimozalar şehri Girne de buluşmak dileği ile sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Erdal IŞIK

Siteye Git...

Duygudurum Vakfı-DUVAK etki gücünün yaygınlaşabilmesi için desteklerinizi bekliyor.

Hesap Adı: Duygudurum Vakfı

Şube Kodu: 3481

Hesap No: 150866

IBAN: TR210006400000134810150866