Loading...
TR EN

DUYGUDURUM VAKFI

"Kalp nabzı, beyin duygu durumu düzenler.!"

Duygudurum Vakfı-DUVAK, son 50 yılda %60 artışla her yıl dünyada 900 bin ila 1 milyon kişinin ölümüne yol açan ve genç popülasyonda özellikle sıklaşan intihar olgusunun ülkemizdeki seyrini, sıklığını, ilişkili olduğu faktörleri bilimsel olarak belirlemek ve önleyici tedbirler almak; depresyon gibi %20, bipolar bozukluk gibi %4.4, ve kaygı bozuklukları gibi %25 sıklıkta toplum sağlığını etkileyen ve sağaltımı mümkün olan psikiyatrik ve psikolojik durumları sistematik ve bilimsel bir şekilde ele alarak ruhsal açıdan daha sağlıklı bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında Prof.Dr.Ayşegül Yıldız önderliğinde kurulmuştur.

Daha fazla...

ŞİZOFRENİ & BİPOLAR & DEPRESYON AKADEMİSİ

Sevgili Meslektaşlarımız,

Çok geçmiş senelerde olduğu gibi (sizlerden gelen istek üzerine) bu sene de, 9-12 Ekim 2022 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elexus Otel’de Psikiyatrinin en temel hastalıkları olan 'Şizofreni, Bipolar bozukluk & Depresyon' üçlüsünü A'dan Z' ye ele alan akademik düzeyi yüksek bir kongre düzenliyoruz.

Bu konularda adı geçen yerli ve yurt dışından katılacak yabancı konuşmacılar ile birlikte; bu hastalıkları epidemiyolojisinde risk gruplarına, biyolojik ve psikodinamik etiyolojilerinden, psikofarmakolojik, biyolojik, psikodinamik ve 3. nesil bilişsel-davranışçı tedavilerine kadar tüm yönleriyle konferanslar, açık oturumlar ve “çapraz ateş” adını verdiğimiz ikili ve üçlü tartışmalar şeklinde ele alacağız.

Yabancı konuşmacıların katılımının, bizlerin özellikle tedavi alanında hangi yönlerden diğer ülkelerden daha etkin ve güçlü olduğumuzu, hangi yönlerden ise eksiklerimiz olduğunu görmemizi sağlayacağını düşünüyoruz.

Akşamları da bu hastalıklara özgün tedavi yaklaşımlarına yönelik maraton kurslar düzenliyoruz. Bu kurslara (düzenlediğimiz tüm kongrelerde olduğu gibi), İsteyen her katılımcı istediği her kursa ücretsiz olarak katılabilme olanağı bulacaktır.

Kuzey Kıbrıs’ın en güzel ayı olan Ekim ayı başında sizlerle beraber olmak ümidiyle saygılarımızı sunuyoruz.

Düzenleme kurulu adına

Prof.Dr. Erdal IŞIK

Prof.Dr.Ayşegül Yıldız Yavuz

Siteye Git...
Şizofreni & Bipolar & Depresyon Akademisi 2022 Elexus Resort Girne

Duygudurum Vakfı-DUVAK etki gücünün yaygınlaşabilmesi için desteklerinizi bekliyor.

Hesap Adı: Duygudurum Vakfı

Şube Kodu: 3481

Hesap No: 150866

IBAN: TR210006400000134810150866