Loading...
TR EN

DUYGUDURUM VAKFI

"Kalp nabzı, beyin duygu durumu düzenler.!"

Duygudurum Vakfı-DUVAK, son 50 yılda %60 artışla her yıl dünyada 900 bin ila 1 milyon kişinin ölümüne yol açan ve genç popülasyonda özellikle sıklaşan intihar olgusunun ülkemizdeki seyrini, sıklığını, ilişkili olduğu faktörleri bilimsel olarak belirlemek ve önleyici tedbirler almak; depresyon gibi %20, bipolar bozukluk gibi %4.4, ve kaygı bozuklukları gibi %25 sıklıkta toplum sağlığını etkileyen ve sağaltımı mümkün olan psikiyatrik ve psikolojik durumları sistematik ve bilimsel bir şekilde ele alarak ruhsal açıdan daha sağlıklı bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında Prof.Dr.Ayşegül Yıldız önderliğinde kurulmuştur.

Daha fazla...

ŞİBDA ŞİZOFRENİ & BİPOLAR DEPRESYON AKADEMİSİ 2023

Şizofreni & Bipolar & Depresyon Akademisi 2023
(ŞİBDA 2023) 23-26 Ekim 2023 tarihleri arasında Bodrum’da, (Bodrum-Milas Havalimanına 15 dakika mesafedeki) ‘La Blanche İsland Otel’ de ve ‘Ultra’ Her şey dahil konaklama konseptinde gerçekleşecektir.
ŞİBDA da, bu üç konuda yer verilen konuşmalardan bazı örnekler şunlardır;
– “Şizofreni, BB ve depresyon etiyolojisi ile ilgili 2023 deki son araştırmalar”(3 konuşmacı).
– “Çocuk (ergende) izlenen şizofreni, BB ve depresyonların; klinikleri, ayırıcı tanıları, tedavi özellikleri, yetişkinlerden farklılıkları” (2 konuşmacı).
– “Şizofrenili bazı hastaların çocuklarında izlenebilen “İhmal ve istismar sorunu”.
– Şizofreni ve bipolar bozukluğu olup, DEHB, OKB ve panik bozukluğu komorbiditesi olanlarda, ilaç seçimleri ve tedavi yaklaşımları”.
-“Şizofreni, BB ve depresyona eşlik eden alkol (madde) bağımlılığı olanlar, ne şekilde ve nereden başlayarak tedavi edilmeli? Eğer bunları bırakmayı kabul etmiyorlarsa, neler yapılmalıdır?
-“Şizofrenide depresyon ve olası bir intiharla ilgili uyarıcı belirtiler ve tedavi yaklaşımları ?”.
– “Yas ve depresyon” ilişkisinin psikodinamiği ve bu olguların psikanalitik tedavisi?.
– “Şizofreni, BB ve depresyonda ‘gebelik yönetimi’ nasıl olmalıdır? ve de ‘farmakolojik, adli ve psikososyal süreçler’ nelerdir?”.
– “Postpartum psikoz ve postpartum depresyonlarda 2023 yılında önerilen yeni tedavi yaklaşımları nelerdir?”.
– “Uzun etkili antipsikotik ilaç kullanımı; ‘Nerede? Ne amaçlarla? Ne zaman tercih edilmeli?, Ne zaman tercih edilmemelidir?”.
– “Antidepresanların etki düzenekleri açısından kombinasyon ve güçlendirmede kullanılmalarının temel mantığı” nelerdir?”.
– Afet dönemlerinde izlenen ‘Depresyon ve TSSB tablolarının yönetimi ve tedavileri’ nasıl yapılır?”.
– “Dirençli depresyon tedavisinde 2023 yılındaki son yaklaşımlar”.
Örn; ‘yeni nesil antipsikotik, antikonvülzan, dopaminomimetikler, cerrahi girişim,ve ketamin kullanımı”. Uygulama şekli, etki düzenekleri ve etkinlik düzeyleri?
– “Tedaviye dirençli şizofrenide 2023 yılında önerilen son tedaviler”?
– “Tedaviye dirençli bipolar depresyon” 2023 yılında önerilen son tedaviler”?.
– “Tedaviye dirençli bipolar mâni” 2023 yılında önerilen son tedaviler?”
– “Bipolar bozuklukta sıks nüks oluşumunu önlemede kullanılan ilaçların 2023’de sözü edilen etkinlik farklılıkları ve başarı düzeyleri”?.
– “Depresyon ve BB bozuklukta izlenen uyku bozukluklarının tedavisinde, 2023 yılında etkinliklerinden söz edilen tedavi yaklaşımları nelerdir”?
– “Şizofrenide izlenen uyku bozukluklarında patogenez yönünden ‘Krono biyoloji’ ve 2023de önerilen yaklaşımlar; ‘ilaç’, ‘uyku deprivasyonu’, ‘sirkadiyen ritim tedavisi vb?
– “Şizofreni, BB ve depresyonun “Psikodinamik tedavileri” nasıl yapılır?.(3 sunum).– “Şizofreni, BB ve depresyonun ‘Bilişsel davranışçı tedavileri’ (BDT)” nası yapılır (3 sunum)
– “Depresyonda ‘Şema terapi’ uygulaması” nasıl yapılır”?
– Şizofreni ve depresyonda ‘Destekleyici psikoterapi’ uygulamaları nasıl yapılır”?
– “Şizofreni, BB ve depresyonun ‘Meta kognitif’ (MKT) tedavileri”.
– “Şizofreni, BB ve depresyonda ‘EMDR’ tedavileri” nasıl yapılır?
– “Şizofrenili hastalarda ‘Rehabilitasyon tedavisi’ uygulaması nasıl yapılır”? Elde edilebilenler?Ayrıca yine akademide yer alacak olan ücretsiz katılabileceğiniz maraton kurslar da şunlardır:* “METAKOGNİTF TERAPİ” kursu.* “PSİKİYATRİDE HİPNOZ TEDAVİSİ” kursu (uygulamalı olarak)* “ŞEMA TERAPİ” kursu, ‘maraton kurslara’ her zamanki gibi yine ücretsiz olarak katılma imkânı sağlanacaktır.Son baharın bu son güzel günlerinde Bodrumda birlikte olmak dileklerimizle saygılarımızı sunuyoruz.

Düzenleme kurulu adına

Prof.Dr. Erdal IŞIK

Prof.Dr.Ayşegül Yıldız Yavuz

Siteye Git...
Şizofreni & Bipolar & Depresyon Akademisi 2022 Elexus Resort Girne

Duygudurum Vakfı-DUVAK etki gücünün yaygınlaşabilmesi için desteklerinizi bekliyor.

Hesap Adı: Duygudurum Vakfı

Şube Kodu: 3481

Hesap No: 150866

IBAN: TR210006400000134810150866