Loading...
TR EN

DUYGU DURUM VAKFI

"Kalp nabzı, beyin duygu durumu düzenler.!"

Duygudurum Vakfı-DUVAK, son 50 yılda %60 artışla her yıl dünyada 900 bin ila 1 milyon kişinin ölümüne yol açan ve genç popülasyonda özellikle sıklaşan intihar olgusunun ülkemizdeki seyrini, sıklığını, ilişkili olduğu faktörleri bilimsel olarak belirlemek ve önleyici tedbirler almak; depresyon gibi %20, bipolar bozukluk gibi %4.4, ve kaygı bozuklukları gibi %25 sıklıkta toplum sağlığını etkileyen ve sağaltımı mümkün olan psikiyatrik ve psikolojik durumları sistematik ve bilimsel bir şekilde ele alarak ruhsal açıdan daha sağlıklı bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında Prof.Dr.Ayşegül Yıldız önderliğinde kurulmuştur.

Daha fazla...

PSİKİYATRİ AKADEMİSİ 2021

Sevgili Meslektaşlarımız,

Uluslararası katılımlı “İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi (İPEK 2021)” 21 - 24 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya Akra otelde yapılacaktır.

Pandemi tedbirleri kapsamında tüm kongreler, Sağlık Bakanlığınca 2021 yılı Mayıs ayı başına kadar yasaklanmıştır. Bu nedenle “Psikiyatri Akademisi 2021” İnteraktif Psikiyatri Eğitimi Kongresi (İPEK 2021), düzenleme kurulunun kararı uyarınca 21-24 Ekim 2021 tarihinde, yine Antalya Akra-Barut otelinde yapılacaktır.Bu seneki programda, 2021 yılındaki araştırmaların ışığında güncellenmiş biçimleriyle ve teorik yönleri yanında, özellikle meslektaşlarımızın günlük uygulamalarında kullanabilecekleri pratik yaklaşımları içeren önemli temel konular yer almaktadır.
Bunlar konularında uzmanlaşmış öğretim üyelerimiz (Doçent ve çoğunluğu da Profesör düzeyinde olmak üzere) panel sunumu, konferans ve de satellit konferanslar yanında, hızlandırılmış kurslar biçiminde de işlenecektir. Hızlandırılmış kurslar bu sene ilk defa uygulanacak ve meslektaşlarımıza bu kurslarda (hiç bir ek ücret ödemeleri gerekmeden) gerekli bilgi aktarımı sağlanacaktır.
Sekreterliğimize şimdiye kadar gönderilmiş ve düzenleme kurulumuzca sunumları uygun görülmüş bulunan poster ve serbest bildiriler (poster sahibi ya da sahiplerinden birinin, serbest bildiriler için ise bizzat sunumu yapacak kişinin kongre kayıtlarının yaptırılmış olması koşuluyla) 2021 yılındaki kongrede yer alacaktır.Öte yandan sekreterliğimize yeni gönderilecek poster ve serbest bildiriler de yine 2021 kongresi için değerlendirilmeye alınıp, uygun bulunanlara kongrede yer verilecektir. Düzenleme kurulunca sunumları kabul edilen tüm poster ve serbest bildiri sunumlarının özetleri, kongre kitabında yer alacaktır. Ancak sunumları için yukarıda belirtilen şartlara uymadığı izlenen gönderiler (ön kabul yazısı verilmiş olsa bile) kitapçıkta yer almayacaktır.Düzenleme kurulu olarak, Antalya’nın ılık sonbahar günlerinde sağlıklı olarak tekrar birlikte olabilmek ümidimizle, hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Erdal IŞIK

Siteye Git...

Duygudurum Vakfı-DUVAK etki gücünün yaygınlaşabilmesi için desteklerinizi bekliyor.

Hesap Adı: Duygudurum Vakfı

Şube Kodu: 3481

Hesap No: 150866

IBAN: TR210006400000134810150866