Loading...
TR EN

"Kalp nabzı, beyin duygudurumunu düzenler"

Duygudurum Vakfı-DUVAK, son 50 yılda %60 artışla her yıl dünyada 900 bin ila 1 milyon kişinin ölümüne yol açan ve genç popülasyonda özellikle sıklaşan intihar olgusunun ülkemizdeki seyrini, sıklığını, ilişkili olduğu faktörleri bilimsel olarak belirlemek ve önleyici tedbirler almak; depresyon gibi %20, bipolar bozukluk gibi %4.4, ve kaygı bozuklukları gibi %25 sıklıkta toplum sağlığını etkileyen ve sağaltımı mümkün olan psikiyatrik ve psikolojik durumları sistematik ve bilimsel bir şekilde ele alarak ruhsal açıdan daha sağlıklı bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında Prof.Dr.Ayşegül Yıldız önderliğinde kurulmuştur.

Duygudurum Vakfı-DUVAK,

  • Beyin & duygudurum’un da kalp & nabız gibi hepimizde olduğuna ve ancak optimum düzeyde işliyor olması halinde verimli ve mutlu bir hayata sahip bireyler olabileceğimize dair bilinçlenmeyi sağlamak,
  • Sağlıklı bir beyin ve optimum düzeyde işleyen bir duygudurum sistemine sahip bireylerden oluşan müreffeh bir toplum oluşturmak,
  • Son 50 yılda %60 artışla her yıl dünyada 900 bin ila 1 milyon kişinin ölümüne yol açan ve genç popülasyonda özellikle sıklaşan intihar olgusunun ülkemizdeki seyrini, sıklığını, ilişkili olduğu faktörleri bilimsel olarak belirlemek ve önleyici tedbirler almak,
  • Duygudurum’un teklemesi ya da işleyiş ritminin bozulması sonucu oluşan ve her beş kişiden birini etkileme potansiyeline sahip olan, Depresyon ya da Manik Depresif yani İki Uçlu-Bipolar Duygudurum Bozukluğu hallerini sistematik ve bilimsel bir şekilde ele alarak ruhsal açıdan daha sağlıklı bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak, amacıyla kurulmuştur.

DUVAK kuruluşunun ilanını, alanlarında top düzeyde lider 18 yabancı bilim adamını Türk akademisyenler ile buluşturduğu ‘Bipolar Liderler Zirvesi 2012-Kapadokya’ isimli toplantı ile yaptı. Dünya liderleri ile yapılan bu toplantı ‘The Bipolar Book: History, Neurobiology, and Treatment’ isimli bipolar textbook’unun hazırlanmasına vesile olmuştur.

‘Duygudurum’ sözcüğü ile anlatılan kişinin hayatının belli bir döneminde kendi normaline kıyasla duyduğu öz güven, severek yaptığı aktivitelerden keyif alma becerisi, enerjisi, üretkenliği, uykusu, iştahı, yaşama sevinci, düşünme ve düşündüklerini uygulama kabiliyeti gibi hayati ve çok boyutlu bir davranışsal öğeler kümesidir. Bu açıdan bakıldığında ‘beyin & duygudurum’ da tıpkı ‘kalp & nabız’ gibi herkeste bulunur ve biz farkında olmadan işler. Yine tıpkı kalp gibi teklediğinde veya işleyiş ritmi bozulduğunda kişi ‘duygudurum’ kavramı altında tanımlanan bu unsurlar kümesinin varlığının ve hayati değerinin farkına varır, ve bozulma şiddetli olduğunda yine kalp ve nabız gibi kişiyi kendi arzusu ve kontrolü dışında ölüme sürükler. Duygudurum’un teklemesi ya da işleyiş ritminin bozulmasına Depresyon ya da Manik Depresif yani İki Uçlu yani Bipolar Duygudurum Bozukluğu denir.Duygudurum Vakfı-DUVAKSayın Raif Türk

Erman Türk

Sühendan Küçükkaya

Güler Velidedeoğlu

Niyazi Develi

Bünyamin Dal’a

kuruluşu esnasındaki destekleri için sonsuz teşekkürlerini sunar.


Ulusallaşma Direktörümüz Prof. Dr. Erdal Işık


Prof. Dr. Erdal Işık 1972 yılında Ankara Üniversitesi Tıp (AÜTF) fakültesini bitirip, 1977 yılında aynı fakültede “Psikiyatri uzmanı” olmuştur. 1978-1981 yılları arasında AÜTF’ce gönderildiği Fransada, Rene Descartes Üniversitesi Cochin Port Royal Tıp Fakültesine bağlı Saint-Anne hastanesinde biyolojik ve klinik psikiyatri konularında araştırmalar yapmış, makaleleri Fransa ve Japonya gibi ülkelerde yayınlanmıştır. Türkiye’ döndükten sonra 1982 yılında AÜTF’de Doçent olmuş, daha sonra geçtiği Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde (GÜTF) de 1988 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir.

GÜTF’de öğretim üyeliği, klinik ana bilim dalı başkanlığı vb. görevleri yanında, “TC TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu üyeliği”, TC Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası üyeliği”, “TC ilaç ve Eczacılık Kurumu”nun çeşitli komisyonlarında da çalışmıştır. Öte yandan TC TRT televiyon ve radyo kanallarında, 30 yıldır halka yönelik psikiyatri içerikli programlar yapmaktadır.

Prof Dr. Erdal IŞIK’ın Psikiyatrinin temel konularıyla ilgili (Örn; Şizofreni, Depresyon, Bipolar bozukluklar, Anksiyete bozuklukları, Psikofarmakoloji, Bağımlılık Psikiyatrisi, Organik Psikiyatri vb. gibi) temel kitapları yanında, yerli ve yabancı dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ayrıca 15 yıl boyunca yayınlanan “Türkiyede Psikiyatri” (Psychiatry in Turkey) ve daha sonra yayımlanmaya başlayan “Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji” (Current Psychiatry and Psychoneuropharmacology) dergilerinin de editörlüğünü yapmıştır.

Prof.Işık 1990 yılından beri ayrıca serbest muayene hekimliği de yapmaktadır. Prof. Dr. Aysel Işık ile evli olup, çocukları; Çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Yasemen Işık ve erişkin psikiyatristi Uz. Dr (Md, Phd) Umut Işık’tır.   


Genel Koordinatörümüz Dr. Şebnem Güleryüz


1978 Akhisar-Manisa doğumlu olan Şebnem Güleryüz, Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü mezunudur. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş, 2004-2006 yılları arasında da aynı fakültenin psikiyatri anabilim dalında Prof.Dr. Ayşegül Yıldız’ın araştırma programında araştırma fellowu olarak çalışmıştır. Daha sonra Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisansı’nı tamamlayan Dr.Güleryüz, Üsküdar Üniversitesi’nde de Hipnoterapi eğitimi almıştır. Florence Nightingale, Medical Park gibi kurumlarda hekimlik yaptıktan sonra 2013 yılında Metabolic Balance Türkiye Temsilciliğini alarak İstanbul'da "Dr.Güleryüz" kliniğini kurmuş, 2015 yılından beri de Sakarya'da hizmet vermeye başlamıştır. Dr.Güleryüz, Metabolic Balance programına yaşam standartlarını yükseltme odaklı psikolojik yaklaşım boyutu ekleyerek uygulamada önemli bir fark yaratmış ve bu yaklaşımı 2015 yılında Uluslararası Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım Kongre’sinde poster olmuştur. Fakülte yıllarından itibaren TurkMSIC, Kanserder, Kızılay gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev alan Dr. Güleryüz halen Kızılay Sakarya İl Kadın Kolları Başkanlığı ve DUVAK-Duygudurum Vakfı Genel Koordinatörlüğü görevlerini sürdürmektedir.


Tıbbi Sekreterimiz Özlem Özaras


Gaziemir Ticaret Meslek Lisesi mezunu olan Özlem Özaras Özel Gazikent Tıp Merkezi ve Özel Karataş Hastanesi gibi kurumlarda tıbbi sekreter olarak görev yapmıştır. Özlem Özaras kuruluşundan bu yana DUVAK-Duygudurum Vakfı’nın gönüllü sekreteri olarak hizmet vermektedir.