Loading...
TR EN

İntihar Olgusu

İntihar 1950’lerde yaşlı ve yalnız erkeklerde sık görülürken, 2000’li yıllarda gençlerde sık görülmeye başlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü - World Health Organization-WHO istatistiklerine göre son 45 yılda intihar hızı tüm dünyada % 60 oranında bir artış göstermiştir. İntihar dünyada 15-29 yaş arası ve 15-45 yaş arası ölümlerde 3. sıraya yükselmiştir. Yine WHO istatistiklerine göre her yıl dünyada bir milyon insan intihar sonucu hayatlarını kaybetmektedir.

DUVAK’ın İzmir de yaptığı çalışmalara göre 15.07.2011 ve 15.07.2012 tarihleri arasında sadece İzmir İli İlçeleri baz alınarak İntihar hızı=3.28/100.000/yıl; intihar teşebbüsü hızı ise=72.39/100.000/yıl olarak bulunmuştur. Aynı popülasyonda intihar teşebbüsü, kadınlarda özellikle 15-45 yaş arasında erkeklerden anlamlı derecede yüksek iken, ölümle sonuçlanan intiharlar ise erkeklerde kadınlardan 3.5 kat daha fazla gözlenmiştir; erkek olgular arasında 14 yaşında ası ile (kendini asmak yoluyla) intihar ederek yaşamını yitiren vaka çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir. İntihar olgusu ile en yakın ilişkili psikolojik veya psikiyatrik durumlar ise Duygudurum Bozuklukları olup, Duygudurum Bozukluğu olanların % 25’inin en az bir kez intihar teşebbüsünde bulunduklarını ve bu intihar teşebbüslerinin de yaklaşık % 15’inin başarıya ulaştığını bildirir uluslararası literatür bilgisi mevcuttur.