Loading...
TR EN

Major Depresif Bozukluk

Depresyon olarak bilinen çökkün, karamsar ruh hali her beş kişiden birini yaşamları boyunca herhangi bir zamanda etkileyebilmektedir. Bipolar Bozukluk ya da diğer adıyla Manik Depresif Bozukluk ise, toplumda %4.4 sıklıkta görülmekte olup, kişinin dönem dönem çökkün ve karamsar hissettiği, dönem dönem ise aşırı hareketli, enerjik, ve coşkulu hissettiği, aralarda ise kendi normalini yaşadığı bir duygudurum halidir. Depresyon ile Manik Depresif Bozukluk birlikte Duygudurum Bozukluğu olarak isimlendirilir ve birlikte düşünüldüklerinde her dört kişiden birini yaşamları boyunca bir dönem etkileme potansiyeline sahiptirler.

Depresyon Nedir?

Depresyon en az 14 gün hemen hergün gün boyu aşağıdaki belirtilerden en az beş tanesinin bir arada yaşanması halidir:

  • Depresif duygudurum yani çökkün, karamsar ruh hali
  • Tüm etkinliklere karşı ya da bunların çoğuna karşı ilgide belirgin azalma, artık bunlardan zevk alamama
  • Önemli derecede kilo ve/veya iştah değişimi
  • Hemen her gün uykusuzluk ya da aşırı uyku olması
  • Hemen her gün huzursuz ve ağırlaşmış hissetme ve bunun başkalarınca da gözleniyor olması
  • Hemen her gün yorgunluk bitkinlik ya da enerji kaybı olması
  • Hemen her gün değersizlik ve suçluluk duyguları olması
  • Hemen her gün düşünme yetisinde azalma ya da kararsızlık olması
  • Ölüm düşünceleri, hayatı yaşamaya değer bulmama

En az 14 gün bu belirtilerin 5’i bir arada (biri depresif duygudurum veya zevk alamama / ilgi kaybı olacak) bulunuyor ve bu durum işlevsellikte bozulmaya yol açıyorsa buna depresyon atağı denilir.

Depresyon atakları ise bipolar ya da Manik Depresif bozukluk seyri sırasında görülebileceği gibi tek uçlu depresif bozukluğu olan bireylerde de görülebiliyor; ki tek uçlu depresyon’un toplumda görülme sıklığı %20’dir.